white noise: Add tempo draft.
-rw-r--r-- 3262 03-circus.tempo
-rw-r--r-- 5991 04-white-noise.ly
-rw-r--r-- 352 04-white-noise.tempo