white noise: stick: Fix solo.
[music/pretentious.git] / .gitignore
1 *.midi
2 *.pdf
3 *.wav
4 *.ogg