xapian: Rename index to index-files.
[software/mumi.git] / mumi / xapian.scm
2020-04-22  Ricardo Wurmusxapian: Rename index to index-files.
2020-04-22  Ricardo Wurmusmumi: Add (mumi xapian).