Remove flattr things.
[software/elephly-net.git] / posts / 2010-04-05-deng-hou.skr
1 (post
2 :title "Deng Hou"
3 :date (string->date* "2010-04-05 00:00")
4 :tags '("music" "chinese")
5
6 (p [When we were told that during our appearance on “Jia Ting Yan Bo
7 Shi” we were to peform a song, Jackie and I thought it would be a
8 good idea to write our own song. I still had a chunk of nice
9 simple music without lyrics. After Jackie had spent a day to
10 think about the first verse, we would both sit down to discuss,
11 reject and rewrite both words and music.])
12
13 (p [The unnamed song was first performed on the set of “Jia Ting Yan
14 Bo Shi”. I hope we can get our greedy hands on a recording if
15 the program directors decide to remove it from the final cut.])
16
17 (p [You can ,(ref "/downies/music/deng_hou.ogg" "download a demo
18 recording here") or listen to it right here.])
19
20 '(object (@ (height "81")
21 (width "100%"))
22 (param (@ (name "movie")
23 (value "https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6334329")))
24 (param (@ (name "allowscriptaccess")
25 (value "always")))
26 (embed (@ (allowscriptaccess "always")
27 (height "81")
28 (src "https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6334329")
29 (type "application/x-shockwave-flash")
30 (width "100%"))))
31
32 '(span (a (@ (href "http://soundcloud.com/rekado/deng-hou")) "等候")
33 " by "
34 (a (@ (href "http://soundcloud.com/rekado")) "rekado"))
35
36 (h2 [Lyrics])
37
38 (h3 [Verse 1])
39
40 (lyrics [
41 da da da da
42 ping dan de ri zi you ni cai hui jing cai
43 平淡的日子有你才会精彩
44
45 da da da da
46 wei feng ta chui guo ni liu xia de hua
47 微风它吹过你留下的花
48
49 gu du de xin
50 孤独的心
51 xiang yao fei dao you ni de tian kong xia
52 想要飞到你的天空下
53
54 wei xiao
55 de gan jue na me jian dan de hui lai
56 微笑 的感觉那么简单的回来
57 ])
58
59 (h3 [Part B])
60
61 (lyrics [
62 cen jing de tian mi hui yi wang bu liao
63 曾经的甜蜜回忆忘不了
64 shi luo de xin kan bu dao
65 失落的心看不到
66 yang guang de fang xiang
67 黎明的方向
68 ])
69
70 (h3 [Verse 2])
71
72 (lyrics [
73 da da da da
74 ping dan de ri zi you ni cai hui jing cai
75 平淡的日子有你才会精彩
76
77 da da da da
78 xue hua ta piao guo ni wo zou de lu
79 雪花它飘过你我走的路
80
81 jian ding de xin
82 坚定的心
83
84 kan jian bu yuan chu lv se de chun tian
85 相信明年春天与你重逢
86
87 wei lai
88 未来
89 de sheng huo cheng xian zai wo de nao hai
90 的生活呈现在我的脑海
91 ])
92
93
94 (h3 [Part B'])
95
96 (lyrics [
97 ming tian de xiang yi xiang wei meng jian liao
98 明天的相依相隈梦见了
99
100 yong gan de xin zai hu huan
101 勇敢的心在呼唤
102
103 li ming de shu guang
104 黎明的曙光
105 ]))