274db87b4a798a1d80c863379c55fb75fc5dffcd
[software/elephly-net.git] / posts / 2010-04-05-deng-hou.skr
1 (post
2 :title "Deng Hou"
3 :date (string->date* "2010-04-05 00:00")
4 :flattr "325437"
5 :tags '("music" "chinese")
6
7 (p [When we were told that during our appearance on “Jia Ting Yan Bo
8 Shi” we were to peform a song, Jackie and I thought it would be a
9 good idea to write our own song. I still had a chunk of nice
10 simple music without lyrics. After Jackie had spent a day to
11 think about the first verse, we would both sit down to discuss,
12 reject and rewrite both words and music.])
13
14 (p [The unnamed song was first performed on the set of “Jia Ting Yan
15 Bo Shi”. I hope we can get our greedy hands on a recording if
16 the program directors decide to remove it from the final cut.])
17
18 (p [You can ,(ref "/downies/music/deng_hou.ogg" "download a demo
19 recording here") or listen to it right here.])
20
21 '(object (@ (height "81")
22 (width "100%"))
23 (param (@ (name "movie")
24 (value "https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6334329")))
25 (param (@ (name "allowscriptaccess")
26 (value "always")))
27 (embed (@ (allowscriptaccess "always")
28 (height "81")
29 (src "https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F6334329")
30 (type "application/x-shockwave-flash")
31 (width "100%"))))
32
33 '(span (a (@ (href "http://soundcloud.com/rekado/deng-hou")) "等候")
34 " by "
35 (a (@ (href "http://soundcloud.com/rekado")) "rekado"))
36
37 (h2 [Lyrics])
38
39 (h3 [Verse 1])
40
41 (lyrics [
42 da da da da
43 ping dan de ri zi you ni cai hui jing cai
44 平淡的日子有你才会精彩
45
46 da da da da
47 wei feng ta chui guo ni liu xia de hua
48 微风它吹过你留下的花
49
50 gu du de xin
51 孤独的心
52 xiang yao fei dao you ni de tian kong xia
53 想要飞到你的天空下
54
55 wei xiao
56 de gan jue na me jian dan de hui lai
57 微笑 的感觉那么简单的回来
58 ])
59
60 (h3 [Part B])
61
62 (lyrics [
63 cen jing de tian mi hui yi wang bu liao
64 曾经的甜蜜回忆忘不了
65 shi luo de xin kan bu dao
66 失落的心看不到
67 yang guang de fang xiang
68 黎明的方向
69 ])
70
71 (h3 [Verse 2])
72
73 (lyrics [
74 da da da da
75 ping dan de ri zi you ni cai hui jing cai
76 平淡的日子有你才会精彩
77
78 da da da da
79 xue hua ta piao guo ni wo zou de lu
80 雪花它飘过你我走的路
81
82 jian ding de xin
83 坚定的心
84
85 kan jian bu yuan chu lv se de chun tian
86 相信明年春天与你重逢
87
88 wei lai
89 未来
90 de sheng huo cheng xian zai wo de nao hai
91 的生活呈现在我的脑海
92 ])
93
94
95 (h3 [Part B'])
96
97 (lyrics [
98 ming tian de xiang yi xiang wei meng jian liao
99 明天的相依相隈梦见了
100
101 yong gan de xin zai hu huan
102 勇敢的心在呼唤
103
104 li ming de shu guang
105 黎明的曙光
106 ]))