white noise: Add score draft.
-rw-r--r-- 2694 04-white-noise.ly